Logo Centre tot Avis

ANIMACIÓ

animació

Animació sociocultural

Una de les funcions més importants és la de transmetre als residents amb els quals es treballa, la gran importància d'utilitzar l'oci i el temps lliure d'una forma continuada. Gaudeix de la importància que es mereix i té com a objectiu principal la satisfacció i el desenvolupament personal. També fomenta el companyerisme entre les persones que viuen al centre perquè aquest sigui alegre, dinàmic i optimista.


Mèdic Infermeria

medico infermeria

Fisioteràpia

fisioterápia

Teràpia Ocupacional

teràpia ocupacional

Psicologia

psicologia

Dietista Nutricionista

dietista nutricionista

Cuina Pròpia

vegetals

Podologia Perruqueria

podologia

Òptica Audiologia

audiologia

Treballadora Social

treballadora social