Logo Centre tot Avis

TERÀPIA OCUPACIONAL

terápia ocupacional

Servei de Teràpia Ocupacional

El servei de teràpia ocupacional en l'àmbit de la gent gran està dirigit a incrementar la qualitat de vida de les persones. Consisteix en intervenir o rehabilitar a través d'activitats bàsiques, instrumentals i avançades de la vida diària (AVD's). Investigacions recents han demostrat que aquesta etapa no ha de ser un període al qual predomini o es faci inevitable un deteriorament fatal de les capacitats físiques o intel·lectuals. Això s'aconsegueix afavorint experiències d'aprenentatge, així com estimular esforços per arribar a determinats èxits.


Mèdic Infermeria

medico infermeria

Fisioteràpia

fisioterápia

Psicologia

psicologia

Dietista Nutricionista

dietista nutricionista

Cuina Pròpia

vegetals

Podologia Perruqueria

podologia

Animació

animació

Òptica Audiologia

audiologia

Treballadora Social

treballadora social