Logo Centre tot Avis

FISIOTERÀPIA

fisioterapia neurologica

Servei de Fisioteràpia

En aquesta àrea es treballa en contacte amb l'adult major, aplica tècniques encaminades a prevenir i tractar lesions o patologies pròpies de l'envelliment, tant en el manteniment de les funcions psicomotrius com en la rehabilitació funcional, amb la finalitat d'obtenir la màxima autonomia del resident.

Treballem en col·laboració amb SIEL BLEU


Mèdic Infermeria

medico infermeria

Teràpia Ocupacional

teràpia ocupacional

Psicologia

psicologia

Dietista Nutricionista

dietista nutricionista

Cuina Pròpia

vegetals

Podologia Perruqueria

podologia

Animació

animació

Òptica Audiologia

audiologia

Treballadora Social

treballadora social