Logo Centre tot Avis

ÒPTICA - AUDIOLOGIA

audiologia-podologia

Servei d'òptica i audiologia

Escoltar i veure-hi be augmenta la qualitat de vida del pacient, per aquest motiu treballem en col·laboració amb AUDIOPTICA. Són professionals del sector i es desplacen a les nostres instal·lacions per oferir als residents un servei d'òptica i audiologia, treballant amb els millors proveïdors de lents oftàlmiques, muntures i audiòfons.

logo audioptica

Mèdic Infermeria

medico infermeria

Fisioteràpia

fisioterápia

Teràpia Ocupacional

teràpia ocupacional

Psicologia

psicologia

Dietista Nutricionista

dietista nutricionista

Cuina Pròpia

vegetals

Podologia Perruqueria

podologia

Animació

animació

Treballadora Social

treballadora social