Logo Centre tot Avis

PSICOLOGIA

psicologia

Servei de Psicologia

Les persones grans s'enfronten a problemes específics de la seva edat, en la qual s'han d'ocupar la psicogeriatria per promoure hàbits saludables, incentivar la socialització i orientar a les persones grans per aconseguir un millor ajust personal i psicosocial. El nostre servei avalua les àrees especifiques del deteriorament cognitiu i en fa el seguiment. També ofereix intervenció terapèutica individual, on dóna suport psicològic a cada usuari/a.


Mèdic Infermeria

medico infermeria

Fisioteràpia

fisioterápia

Teràpia Ocupacional

teràpia ocupacional

Dietista Nutricionista

dietista nutricionista

Cuina Pròpia

vegetals

Podologia Perruqueria

podologia

Animació

animació

Òptica Audiologia

audiologia

Treballadora Social

treballadora social