Logo Centre tot Avis

MÈDIC - INFERMERIA

Servei mèdic i d'infermeria

Conjuntament treballem per afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social dels nostres residents. Diàriament el servei d'infermeria vetlla per la satisfacció de totes les necessitats que apareixen durant el dia, des del tractament de malalties concretes fins a la detecció precoç de simptomatologia.

medico infermeria

Especialitzats en síndromes geriàtrics:

  • Incontinència - retenció urinària
  • Demències
  • Immobilitat
  • Caigudes
  • Nafres per pressió
  • Polifarmàcia
  • Trastorns del son
  • Delírium

Fisioteràpia

fisioterápia

Teràpia Ocupacional

teràpia ocupacional

Psicologia

psicologia

Dietista Nutricionista

dietista nutricionista

Cuina Pròpia

vegetals

Podologia Perruqueria

podologia

Animació

animació

Òptica Audiologia

audiologia

Treballadora Social

treballadora social